HerbasVilniaus apygardos teismai

Apie teismų sistemą

LR Konstitucijoje mūsų šalyje yra apibrėžti šios rūšies teismai :

  • Lietuvos Aukščiausiasis teismas
  •  Lietuvos apeliacinis teismas 
  • Apygardų teismai
  • Apylinkių teismai

Administracinių, darbo, šeimos ir kitų kategorijų byloms nagrinėti, pagal įstatymą gali būti įsteigti specializuoti teismai. Vientisą teismų sistemą Lietuvos Respublikoje sudaro bendrosios ir specializuotos kompetencijos teismai. Kadangi Vilniaus apygardos teismas ir jo veiklos teritorijoje esantys apylinkių teismai yra bendrosios kompetencijos, toliau pateikiama informacija tik apie bendrosios kompetencijos teismus.

 

Apylinkių teismai yra 1-oji instancija:

1) civilinėms byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai;

2) baudžiamosioms byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai;

3) hipotekos teisėjų kompetencijai priskirtoms byloms;

4) administracinių teisės pažeidimų byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai;

5) byloms, susijusioms su sprendimų ir nuosprendžių vykdymu.

Įstatymų nustatytais atvejais apylinkių teismų teisėjai atlieka ikiteisminio tyrimo teisėjų, vykdymo teisėjų funkcijas taip pat kitas apylinkių teismų kompetencijai įstatymų paskirtas funkcijas.

 

Apygardos teismas (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių):

1) yra 1-oji instancija civilinėms byloms:

a) kuriose ieškinio suma didesnė kaip keturiasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai eurų, išskyrus šeimos teisinių santykių bylas dėl turto padalijimo;
b) dėl autorinių neturtinių teisinių santykių;
c) dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių;
d) dėl bankroto ir restruktūrizavimo;
e) pagal banko laikinojo administratoriaus pareiškimą dėl banko akcinio kapitalo sumažinimo;
f) kurių viena šalis yra užsienio valstybė;
g) pagal ieškinius dėl priverstinio akcijų (dalių, pajų) pardavimo;
h) pagal ieškinius dėl juridinio asmens veiklos tyrimo;
i) kitoms civilinėms byloms, kurias pagal įstatymus kaip pirmosios instancijos teismas nagrinėja apygardos teismai.

 

2) yra 1-oji instancija baudžiamosioms byloms, kuriose asmenys kaltinami padarę sunkius ir labai sunkius nusikaltimus, išskyrus LR BPK nurodytas bylas, taip pat bylos, kuriose kaltinamieji nusikalstamos veikos padarymo metu buvo Respublikos Prezidentu, Seimo ar Vyriausybės nariais, Konsti­tucinio Teismo teisėjais, teisėjais ar prokurorais;

 

3) yra apeliacinė instancija byloms dėl apylinkių teismų sprendimų, nuosprendžių, nutarčių, nutarimų ir įsakymų;

 

4) atlieka kitas jo kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas.

 

Lietuvos apeliacinis teismas:

1) yra apeliacinė instancija byloms dėl apygardų teismų sprendimų, nuosprendžių, nutarčių, nutarimų ir įsakymų;

 

2) nagrinėja prašymus dėl užsienio valstybių ir tarptautinių teismų bei arbitražų sprendimų pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikoje;

 

3) atlieka kitas jo kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas.


Lietuvos Aukščiausiasis teismas:

1) yra vienintelis kasacinės instancijos teismas įsiteisėjusiems bendrosios kompetencijos teismų sprendimams, nuosprendžiams, nutartims, nutarimams ir įsakymams peržiūrėti;

 

2) formuoja vienodą bendrosios kompetencijos teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus ir kitus teisės aktus;

 

3) vadovaudamasis Europos Sąjungos teisminių institucijų išaiškinimais, analizuoja ir apibendrina bendrosios kompetencijos teismų praktiką, taikant Europos Sąjungos teisės normas ir teikia rekomendacijas dėl Lietuvos bendrosios kompetencijos teismų ir Europos Sąjungos teisminių institucijų bendradarbiavimo, užtikrinant vienodą Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimą ir taikymą Lietuvos Respublikoje;

 

4) atlieka ir kitas jo kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas.

Informaciją atnaujino: Raimonda Jagminaitė
Informacija atnaujinta: 2017-02-15 08:30


 


 
Viso apsilankė:5973425Šiandien:3578Dabar naršo:45