HerbasVilniaus apygardos teismai

Teismo raštinė

Vilniaus miesto apylinkės teismo raštinės tikslas – įgyvendinti teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias dokumentų valdymą, vykdyti personalo valdymą.

 

Raštinės uždaviniai yra:


 • organizuoti dokumentų valdymą teisme pagal norminių teisės aktų reikalavimus;
 • kontroliuoti, kad dokumentai teisme būtų rengiami laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
 • teisme įgyvendinti vieningą politiką dokumentų valdymo srityje;
 • organizuoti susirinkimus teismo posėdžių sekretorėms, darbuotojams, dirbantiems pagal sutartis.

 

Raštinė, įgyvendindama jai nustatytus uždavinius, vykdo šias funkcijas:


 • paskirsto darbą raštinės darbuotojams, kontroliuoja, kad jis būtų tinkamai atliktas;
 • kontroliuoja teismo dokumentuose, taip pat iš kitų įstaigų ir institucijų gautuose dokumentuose nustatytų užduočių ir pavedimų vykdymo eigą;
 • kontroliuoja, kad pareiškimai, skundai bei kiti raštai, reikalaujantys raštiško atsakymo, būtų vykdomi laiku;
 • rengia teisės aktų, įstaigos rengiamų ir siunčiamų dokumentų projektus, pranešimus, ataskaitas ir kitus dokumentus savo kompetencijos ribose;
 • registruoja ir apskaito įstaigos teisės aktus, įstaigos sudarytus ir gautus dokumentus;
 • rengia teismo dokumentacijos plano projektą ir kontroliuoja teismo dokumentacijos plano taikymą formuojant bylas;
 • rengia raštinės dokumentus perdavimui į teismo archyvą;
 • pagal patvirtintą teismo dokumentacijos planą kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su raštinės funkcijų vykdymu iki jų perdavimo į teismo archyvą;
 • sudaro teismo teisėjų budėjimo grafikus ir pateikia juos tvirtinti teismo pirmininkui;
 • padeda Kanclerio tarnybai užtikrinti tinkamą personalo tvarkymą teisme: savalaikį personalo klausimais teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais duomenų valstybės institucijoms (įstaigoms) teikimą;
 • padeda Kanclerio tarnybai organizuoti valstybės tarnautojų vertinimą. Užtikrina siūlymų, įvertinus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, įgyvendinimą;
 • dalyvauja organizuojant konkursus laisvoms pareigybėms užimti;
 • užtikrina teismo raštinės antspaudų ir spaudų saugojimą ir naudojimą pagal paskirtį;
 • rengia teismo teisėjų darbo statistines ataskaitas;
 • konsultuoja darbuotojus dokumentų valdymo klausimais;
 • teikia teismo pirmininkui ar teismo pirmininko pavaduotojams pasiūlymus dėl dokumentų valdymo teisme tobulinimo, dėl raštinės darbo gerinimo;
 • atlieka kitas jai įstatymų bei teisės aktų priskirtas funkcijas;
 • vykdo kitus teismo pirmininko, teismo pirmininko pavaduotojo pavedimus.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Vilniaus miesto apylinkės teismas
Informacija atnaujinta: 2013-06-07 11:02


 


Gerbiami svetainės lankytojai,

Sveikiname apsilankius Vilniaus miesto apylinkės teismo internetinėje svetainėje. Tikimės, kad svetainėje skelbiama informacija bus Jums įdomi ir naudinga.

Darbo laikas

I

8.00 - 17.00

II

8.00 - 17.00

III

8.00 - 17.00

IV

8.00 - 17.00

 V

8.00 - 15.45

Pietų pertrauka

12.00 - 12.45

DOKUMENTAI PRIIMAMI

I

7.30 - 17.00

II

7.30 - 17.00

III

7.30 - 17.00

IV

7.30 - 17.00

 V

7.30 - 15.45

Pietų pertraukos nėra

INTERESANTŲ PRIĖMIMO VALANDOS

I

 

9.30 - 11.30

priima teismo pirmininkas

II

8.30 - 10.30

priima teismo pirmininkės pavaduotojai

III

9.30 - 11.30

priima teismo pirmininkės pavaduotojai

IV

14.00 - 16.00

priima teismo pirmininkas

 

Dėl priėmimo prašome iš anksto

registruotis telefonais:

pas teismo pirmininką

tel. (8 5) 233 4684

 

pas teismo pirmininko pavaduotoją

Giedrę Čėsnienę - tel.(8 5) 274 0219

 

pas teismo pirmininko pavaduotoją

Marijų Kursevičių - tel. (8 5) 265 8039

 

arba el. paštu vilniaus.apylinkes@teismas.ltPagrindinė informacija teikiama telefonais:

(8 5) 262 4589,

(8 5) 277 9946

Adresas

Laisvės pr. 79A,
LT-05274 Vilnius
Tel. (8 5) 262 4589,

      (8 5) 277 9946
Faks. (8 5) 274 0357,

         (8 5) 274 0296
El. paštas: vilniaus.apylinkes@teismas.lt

 

Teisinė forma: 
Valstybės biudžetinė įstaiga.
Duomenys apie Vilniaus

miesto apylinkės teismą 
kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre,

kodas 302942160

VMAT baneris

 
Viso apsilankė:5986546Šiandien:2089Dabar naršo:54